Lederskap

Kåre Johan Lid

Styreleiar

epost: 

tlf: 90625646

Styre

Kåre Johan Lid, styreleiar

Ingeborg Berget, nestleiar

Per Ove Aarseth

Silje Berg-Straume

Oddvin Bjerkvik

Per-Inge Åmås, vara

 

Tilsynsråd

Per Ove Aarseth

Kåre Johan Lid

Gunstein Ohma

 

Tenestegruppeleiarar

Sang og musikk: Ingeborg Berget

Mat og pynting: Astrid Dimmen

Teknisk: Aleksander Berget

Søndagsskule: Ingunn D. Stensland

Møteleiing: Gunstein Ohma

Powered by Cornerstone